Begeleiding bij het schrijven van subsidie aanvraag

visibility4170 Views

Financiering is er, uit veel verschillende bronnen. De aanvraagprocedure voor deze financiering kan ontmoedigend lijken, vooral als dit de eerste keer is dat u een subsidie samenstelt. Deze gids zal u helpen om alles op een rijtje te krijgen, zodat u met een gerust hart kunt beginnen met het schrijven van uw subsidieaanvraag!

STAP 1: Het Grote Geheel

Subsidieverstrekkers kennen uw behoeften of doelstellingen niet. Ze zullen eerder de materialen financieren die u nodig hebt als ze begrijpen waarom u ze nodig heeft. Brengt uw verhaal en leerlingen tot leven voor hen! Door uw aanvraag in een breder perspectief te plaatsen, kunnen ze zich de ideeën achter uw aanvraag beter herinneren wanneer ze de details van uw aanvraag doornemen.

Verduidelijk uw behoefte
De eerste stap moet zijn om op te schrijven wat u drijft om een subsidie aan te vragen. Waarom heeft u financiering nodig? Wat hoopt u te bereiken? Probeer dit op te schrijven in een behoefteverklaring van één zin. Dit zal centraal staan in uw subsidieaanvraag en zal helpen om de subsidie te richten op uw centrale behoefte. Denk aan deze voorbeelden:

Ik wil graag VEX-robotica gebruiken om een coöperatief, projectgebaseerd leerplan te starten op onze middelbare school om alle leerlingen elke week bloot te stellen aan boeiende STEM-activiteiten. 

Onze basisschoolleerlingen komen voornamelijk uit gezinnen met een laag inkomen en hebben het moeilijk met STEM-onderwerpen, dus we zoeken financiering voor VEX-robotica om STEM-onderwerpen op een leuke en boeiende manier te onderwijzen en negatieve indrukken van leerlingen over de onderwerpen op jonge leeftijd te verminderen.

VEX-robotica kan mijn leerlingen op de middelbare school helpen om essentiële 21ste-eeuwse vaardigheden te leren die hen zullen helpen in hun hele opleiding en hen zullen voorbereiden op toekomstige carrières.

Bepaal uw doelstellingen

Doelstellingen op lange termijn: Wat zijn uw lange termijn doelen? Welke voordelen hoopt u dat deze subsidie zal bieden voor deze doelen? Wat hoopt u dat uw leerlingen op lange termijn zullen bereiken? Dit kunnen meer abstracte concepten zijn, zoals gelijke toegang bieden tot STEM hulpmiddelen, 21e-eeuwse vaardigheden cultiveren, of leerlingen leren samenwerken aan probleem gebaseerde leerprojecten. 

Doelstellingen op korte termijn: Wat zijn uw korte termijn doelen? Hoe bent u van plan dit subsidiegeld te gebruiken om uw project op te starten? Wat hoopt u eerst met de studenten te bereiken? Zie deze doelen als de opstap naar je lange termijn doelen. 

STAP 2: Verzamel de details

Stel een team samen
Als u samenwerkt met andere onderwijzers of onderwijs gevend personeel, zorg dan dat iedereen op één lijn zit. Bespreek uw doelen en ideeën. Het is niet alleen goed om ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt waarom u een subsidie zoekt, maar ze kunnen ook andere waardevolle informatie hebben die aan de subsidie kan worden toegevoegd. 

Ga na wie de subsidieverstrekkers/beheerders zijn. Als zij een e-mail- of telefoonnummer hebben, maak dan gebruik van hun kennis om eventuele vragen te beantwoorden. Het is ook altijd leuk om de subsidieaanvraag persoonlijk te richten aan de mensen achter de subsidie! 

Details van het project
Wat heeft u precies nodig voor uw subsidie? Voor hoeveel VEX kits zal bijvoorbeeld financiering worden aangevraagd? Bij welke andere kosten heeft u hulp nodig? Wees zo specifiek mogelijk. Bereken de kosten en zorg dat u duidelijk de behoeften en tijdlijn kunt schetsen voor de fondsen die u aanvraagt. Subsidieverstrekkers willen er zeker van zijn dat u begrijpt hoe u het geld gebruikt waar u om vraagt.Hoewel uw subsidieaanvraag een specifiek formaat voor budgetinformatie kan hebben, zal het maken van een tabel als deze in uw planningsproces u helpen bij het werken aan uw voorstel.

Item

Doel

Kosten

15 VEX kits

 

Voor leerlingen om te gebruiken met STEM Labs om STEM-inhoud te leren, evenals samenwerkings- en probleemoplossende vaardigheden.

 

€€

5 Wedstrijd Registraties

Voor leerlingen, leerkrachten en begeleiders om deel te nemen aan een lokale roboticawedstrijd.

€€


Er zijn nog andere details voor uw project die nuttig zullen zijn voor uw subsidieaanvraag. Wat is het aantal STEM labs dat u gaat gebruiken, en het aantal uren instructie dat daarmee overeenkomt? Hoeveel onderwerpen zullen die labs omvatten? Hoeveel normen? Er zijn concrete leervoordelen voor de leerlingen en middelen die aan de leerkrachten worden verstrekt. Zorg ervoor dat u deze als specifieke voordelen vermeldt die samengaan met de materialen waarvoor u financiering zoekt. Zie het document VEX-voordelen voor subsidiefinanciering als u meer details wilt!

Geef aan hoe u het succes van uw project denkt te evalueren. Dit kan een verplicht onderdeel van uw subsidie zijn, maar als dat niet het geval is, kunt u hiermee laten zien dat u weet hoe u uw project gaat evalueren. Als u hulp nodig heeft om na te denken over hoe u uw studenten gaat evalueren, bekijk dan de STEM Labs om te zien hoe zij evaluatie opnemen door middel van bewijzen zoals rubrieken, werkbladen en discussies.

Verzamel de subsidie-eisen

Nu u de details heeft van het project en het team dat erbij betrokken zal zijn, bekijkt u de subsidieaanvraag en maakt u een lijst van alles wat u nodig heeft om het project af te werken. Het kan zijn dat uw informatie van andere mensen moet krijgen, dus als u dit van tevoren weet, kunt u er zeker van zijn dat u eventuele deadlines haalt. Elke subsidie zal anders zijn, dus dit proces zal u helpen ervoor te zorgen dat u elke stap kunt voltooien. 

Maak een plan

Maak een plan om de subsidieaanvraag te voltooien. Als de subsidie een specifieke deadline heeft, of als u een deadline heeft voor een schooljaar, begin dan met die datum voor uw planning en werk het verder uit. Zet een datum voor elk onderdeel van de subsidieaanvraag. Als anderen in staat zijn om u te helpen, wijs dan werk toe aan elk lid van uw team. Bepaal data waarop uw team kan controleren of alles op schema ligt. Door georganiseerd te blijven met een duidelijk plan wordt het aanvraagproces beter beheersbaar en makkelijker aan te pakken. 

STAP 3: Uw subsidieaanvraag schrijven

Schrijven
Schrijf duidelijk en beknopt. Houd in gedachten dat subsidieverleners honderden aanvragen moeten lezen. Als uw aanvraag moeilijk te lezen of te begrijpen is, kan dat het verschil betekenen tussen wel of geen subsidie krijgen. Als u jargon of acroniemen moet gebruiken die specifiek zijn voor uw klas, onderwerp, enzovoort, zorg er dan voor dat u die definieert. Vraag iemand die geen leerkracht is op uw terrein om uw voorstel te lezen, om er zeker van te zijn dat een niet-deskundige uw schrijven duidelijk kan begrijpen. 

Beantwoord elke vraag direct en grondig, maar voeg geen irrelevante informatie toe. Meer is niet per se beter! 

Vergeet uw behoeften en doelstellingen niet die u in uw grote lijnen hebt geschetst. Dat is in de eerste plaats de reden voor deze subsidieaanvraag. Uw leerlingen zullen er de vruchten van plukken, dus zorg ervoor dat ze een duidelijk deel uitmaken van uw verhaal, indien van toepassing. 

Proeflezen
Wanneer u vele uren aan een voorstel werkt, kan het moeilijk zijn om uw eigen fouten te ontdekken. Laat een collega de subsidieaanvraag nalezen om er zeker van te zijn dat er geen fouten in staan. Dit geldt voor spelling en grammatica, maar ook voor een ontbrekende handtekening of een blanco gedeelte dat u misschien over het hoofd heeft gezien. Een externe lezer is altijd een nuttige hulp voordat u uw aanvraag indient!

STAP 4: Indienen en wat er daarna komt

Indienen
Wacht niet tot het laatste uur van de deadline om uw aanvraag in te dienen! Geef uzelf voldoende tijd om ervoor te zorgen dat de aanvraag correct wordt ingediend. Als er een formulier is dat u niet kunt vinden, heeft u tijd nodig om het te vinden. 

Begrijp het beoordelingsproces
Elke subsidie heeft zijn eigen procedure voor het beoordelen van de aanvragen. Maak uzelf vertrouwd met zowel de procedure als de deadlines voor kennisgeving. Neem niet onnodig contact op met de subsidieverstrekkers over de status van uw aanvraag als er duidelijke kennisgevingstermijnen zijn. 

Vaak is de eerste beoordelingsronde bedoeld om te controleren of alle benodigde informatie in de aanvragen is opgenomen. Als u grondig te werk gaat en uw aanvraag naleest, zult u een volledig voorstel indienen dat deze beoordelingsronde doorkomt.

De subsidieaanvragen die compleet zijn, gaan waarschijnlijk door naar een team van beoordelaars die de aanvraag zullen beoordelen volgens een standaard procedure. U kunt de andere voorstellen niet controleren, maar u kunt er wel voor zorgen dat uw voorstel duidelijk was, van uw grote doelen en behoeften tot de details van uw project. 

Als u wordt gefinancierd
Gefeliciteerd! Als u geld ontvangt, kunt u verwachten dat u een overeenkomst ondertekent waarin de eisen en verwachtingen van de subsidie voor zowel de begunstigde (uzelf) als de subsidieverstrekker staan beschreven. Houd deze vereisten in gedachten terwijl u uw project voorbereidt! 

Als u geen subsidie krijgt
Subsidies kunnen honderden of duizenden aanvragers ontvangen. Als u geen subsidie krijgt, geef dan niet op! Als de beoordelaars opmerkingen hebben gestuurd, gebruik die dan als leermiddelen. Neem die suggesties op als wijzigingen in uw aanvraag. U kunt altijd in de volgende cyclus opnieuw een aanvraag indienen. U kunt ook veel van wat u voor het ene voorstel hebt gemaakt, voor een ander voorstel gebruiken. Uw behoeften en doelstellingen zijn niet veranderd, dus zoek naar nieuwe financieringsmogelijkheden! Als u eenmaal het werk in één aanvraag hebt gestoken, zullen de volgende aanvragen nog eenvoudiger in te vullen zijn.

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag January February March April May June July August September October November December