Waar vind je subsidies voor STEM projecten in België?

visibility2711 Views

Er bestaan verschillende bronnen van steun indien je van plan bent STEM (Science – Technology – Engineering – Maths) en educatieve robotica in je school te integreren, een club op te richten of aan een wedstrijd deel te nemen.

Hier zijn enkele tips die het je gemakkelijker kunnen maken:

In Vlaanderen

Er zijn verschillende soorten subsidies in Vlaanderen.

1) InnoVET

InnoVET is een project voor beroeps- en technische scholen. Het is een project van de Vlaamse regering om scholen te stimuleren en ze aan te moedigen om nieuwe technologieën te gebruiken en hun leerlingen en leraren op te leiden voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Meer info hier.

2) Provincie Oost-Vlaanderen

Deze subsidie ondersteunt de organisatie van technische academies voor leerlingen in het 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs in Oost-Vlaanderen. Het bedrag is maximaal van 2500€ per kandidaat.

Het doel is om STEM workshops te creëren voor leerlingen om actuele onderwerpen te ontdekken, zoals het klimaat of mobiliteit. Je kan dit doen met verschillende activiteiten gebruik makende van onze robotica kits.

Meer info hier.

3) Flankerend onderwijsbeleid

Deze subsidie bedraagt maximaal 5000€ en is bedoeld om STEM in het onderwijs in Vlaams-Brabant te ontwikkelen. Onderwijsinstellingen, verenigingen, Vzw's, openbare besturen en bedrijven kunnen hier aanspraak op maken.  Er zijn twee oproepen gepland:

Voor initiatieven tussen 1 januari en 30 juni, uiterlijk op 1 oktober aanvragen

- Voor initiatieven tussen 1 juli en 31 december, uiterlijk op 1 april.

Meer info hier.

In Brussel

1) Subsidies voor Brusselse Brede Scholen

De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie bieden subsidies aan voor lokale Brede scholen in Brussel.

Momenteel worden die subsidies aangeboden alleen op basis van gesloten oproep die gericht zijn naar scholen, organisaties en gemeenten die een Brede School graag zouden willen opstarten.

Meer info hier.

2) Innoviris    

Innoviris biedt twee soorten financiering aan in Brussel: 

Voor ondernemingen, non-profitorganisaties of onderzoeksinstellingen  

Via hun STEM-programma financiert Innoviris projecten van activiteiten die wetenschap bevorderen. 

Om voor deze financiering in aanmerking te komen, moet je: 

- Een bedrijf of een non-profitorganisatie hebben of deel uitmaken van een onderzoeksorganisatie 

- Gevestigd zijn in Brussel 

- Actief zijn in wetenschap bewustzijn 

- Activiteiten organiseren die een impact hebben op kinderen, jongeren of het grote publiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om financiering aan te vragen of meer te weten te komen, klik hier.

Voor kleuter-, lagere- en middelbare scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Dit financieringsproject dat door Innoviris wordt voorgesteld is ook bedoeld om elke actie ter bevordering van wetenschap en nieuwe technologieën te stimuleren. Afhankelijk van uw behoeften kunnen de wetenschap vouchers oplopen tot 5000 euro per jaar en per school die in een zone voor stadsvernieuwing (ZRU) ligt en tot 3000 euro per jaar per school die buiten deze zone ligt. 

Om in aanmerking te komen, moet je:

- Een door de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Gemeenschap erkende Brusselse kleuterschool, lagere school of secundaire school zijn. 

Om je aanvraag in te dienen of meer te weten te komen, gaat u hier naartoe.

In jouw gemeente

Sommige gemeenten hebben ook subsidies. Aarzel niet je gemeente te contacteren om informatie te vragen en de voordelen van je project toe te lichten.

In Wallonië

1) Voorziening van Jeugdcentra

De Jeugddienst van de Fédération Wallonie-Bruxelles biedt steun aan die met jouw project kan overeenkomen:

Deze steun is gericht op de voorziening van Jeugdcentra. Een pas geaccrediteerde vereniging ontvangt een uitrusting subsidie van 4960 euro (2480€ het eerste jaar, 2480€ het tweede jaar).

Om in aanmerking te komen, moet je:

- Een jeugdcentrum zijn (= lokale vereniging) dat zich op jongeren van 12 tot 26 jaar richt

- Investeren in materiaal, zoals onze robotica kits 

- Je aanvraag indienen op 16 augustus van het lopende jaar met het aanvraagformulier en de aankoopfacturen.

Meer info hier.

2) De Nationale Loterij

De Nationale Loterij kent subsidies toe aan onderwijs-gebaseerde projecten.

Om in aanmerking te komen, moet je:

- Een project hebben dat verband houdt met onderwijs zoals de introductie van STEM en educatieve robotica in de klas

- Een publiek- of privaatrechtelijke non-profitorganisatie, een stichting, een internationale non-profitorganisatie, een onderneming met sociale doelstellingen of een gespecialiseerde onderwijsinstelling zijn

Om je aanvraag in te dienen of om meer te weten te komen, klik hier.

3) Het Waalse Gewest

Het Waalse Gewest heeft enkele types subsidies opgezet. Hier zijn er een paar:

Project voor de verspreiding van wetenschap, onderzoek en innovatie

Het Waalse Gewest verleent financiële steun aan bepaalde projecten die gericht zijn op de popularisering van wetenschap en technologie, op de ontwikkeling van de wetenschappelijke cultuur, en op de bevordering van studies en loopbanen in deze gebieden.

Criteria om in aanmerking te komen:

- Elke rechtspersoon met een vestiging in Wallonië

- Als hoofddoel de verspreiding van wetenschappelijke of technische kennis hebben. De introductie van STEM en educatieve robotica dankzij onze robotica kits lijkt dus aan dit hoofddoel te beantwoorden.

- Het project moet niet voorbehouden zijn aan een gespecialiseerd publiek, maar eerder aan kinderen, bijvoorbeeld.

Klik hier om de criteria van de beoordeling van de aanvraag te ontdekken.

Digitale School

Het doel van dit project is scholen te ondersteunen die minder ver gevorderd zijn op het gebied van digitale technologie. De adviseurs van de SPW (Service Public de Wallonie) zullen je helpen om digitale technologie in je school te integreren. Dit maakt deel uit van het leerproces van de leerlingen. Zij zullen je ook helpen bij het samenstellen van uw aanvraagdossier. 

Voor meer informatie, klik hier.

4) Koning Boudewijnstichting 

Oproep voor het Digitale School Fonds

Deze oproep tot het indienen van fondsen heeft tot doel middelbare scholen met een sociaal-economische index tussen 1 en 12 in de Federatie Wallonië-Brussel te helpen bij de integratie van digitale technologie in de klas.  De financiële steun kan oplopen tot 30.000 euro. 

Meer informatie hier

Wanneer je subsidies aanvraagt, moet je op verschillende aandachtspunten letten. Daarom geven we je ook tips in ons artikel “Begeleiding bij het schrijven van subsidie aanvraag”. Er zijn ook andere middelen om geld in te zamelen voor een roboticaclub of roboticateam, zoals fundraising! We leggen je hier alles uit.  

Dit zijn enkele verschillende subsidies die u kunt aanvragen om financiële steun te krijgen voor de aankoop van onze robotica kits. Dit artikel werd mid-oktober 2021 geschreven, de informatie kan dus sindsdien veranderd zijn. zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag January February March April May June July August September October November December